Giờ làm việc: Từ 08h00 đến 20h00 (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

085 7413388

Danh sách đại lý Genacol tại Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

STT Tỉnh/TP Quận Phường Địa Chỉ Tên Nhà Thuốc Số Điện Thoại
1 Hồ Chí Minh Quận 1 Phường Tân Định 128 Trần Quang Khải Nhà thuốc An Khang 0838 368 066
2 Hồ Chí Minh Quận 1 Phường Tân Định 435 Hai Bà Trưng Nhà thuốc Minh Châu 0766 443 112
3 Hồ Chí Minh Quận 1 Phường Tân Định 190E Trần Quang Khải Hiệu thuốc Trung Tâm (C.Đào) 0918 874 075
4 Hồ Chí Minh Quận 1 Phường Tân Định 66-68 Bà Lê Chân Nhà thuốc số 16 028 3820 9258
5 Hồ Chí Minh Quận 1 Phường Tân Định 190E Trần Quang Khải Hiệu thuốc Trung Tâm (Cô Trinh) 0909 208 865
6 Hồ Chí Minh Quận 1 Phường Tân Định 44 Đặng Dung Nhà thuốc Chú Thành 028 3848 3354
7 Hồ Chí Minh Quận 1 Phường Tân Định 44 Đặng Dung Quầy Loan Thuận 028 3526 7822
8 Hồ Chí Minh Quận 1 Phường Tân Định 44 Đặng Dung Quầy Cô Hương 090 943 1930
9 Hồ Chí Minh Quận 1 Phường Tân Định 44 Đặng Dung Quầy anh Hạnh 028 3848 3385
10 Hồ Chí Minh Quận 1 Phường Tân Định 44 Đặng Dung Quầy Cô Ánh 028 3848 3374
11 Hồ Chí Minh Quận 1 Phường Tân Định 190E Trần Quang Khải Hiệu thuốc số 20 (C.Vân) 0908 131 988
12 Hồ Chí Minh Quận 1 Phường Tân Định 44 Đặng Dung Quầy Chị Thoại 028 3848 3585
13 Hồ Chí Minh Quận 1 Phường Bến Thành 149 Nguyễn Trãi Nhà thuốc Huyện Sĩ 028 3832 2245
14 Hồ Chí Minh Quận 1 Phường Bến Thành 48 Phan Bội Châu Hiệu thuốc số 7 - Q01 028 3829 2713
15 Hồ Chí Minh Quận 1 Phường Đa Kao 12B Nguyễn Đình Chiểu Nhà thuốc Sơn Thảo 0302 454 225
16 Hồ Chí Minh Quận 1 Phường Đa Kao 38 Nguyễn Huy Tự Nhà thuốc Âu Minh 0938 188 028
17 Hồ Chí Minh Quận 1 Phường Đa Kao 17 Nguyễn Huy Tự Nhà thuốc Đa Kao 0903 964 635
18 Hồ Chí Minh Quận 1 Phường Cầu Ông Lãnh 57 Cô Giang Nhà thuốc Thanh Hà 028 3820 9212
19 Hồ Chí Minh Quận 1 Phường Cô Giang 156 Cô Giang Nhà thuốc Đức Dung 0916 941 411
20 Hồ Chí Minh Quận 1 Phường Nguyễn Cư Trinh 160B Nguyễn Cư Trinh Nhà thuốc Việt Duy 1 028 2228 6886
21 Hồ Chí Minh Quận 1 Phường Nguyễn Cư Trinh 137 Trần Đình Xu Nhà thuốc Bích Hà 028 3838 6268
Hotline: 085 7413388