Giờ làm việc: Từ 08h00 đến 20h00 (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

085 7413388

Danh sách đại lý Genacol tại Quận Củ Chi - TP. Hồ Chí Minh

STT Tỉnh/TP Quận Phường Địa Chỉ Tên Nhà Thuốc Số Điện Thoại
1 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Trung Lập Hạ 107 Hoàng Đình Nghĩa, ấp Trảng Lắm Nhà thuốc My Châu 5 0962 825 368
2 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Trung Lập Hạ 117 A Tỉnh lộ 2, ấp Trảng Lắm Nhà thuốc Hòa An 2 0903 049 589
3 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã An Phú 1495 Tỉnh lộ 15 Đại Lý 41 0984 846 829
4 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã An Phú 1375 Tỉnh lộ 15 Nhà thuốc An Hòa 0388 345 047
5 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã An Phú 1678 Tỉnh lộ 15, Tổ 1, ấp Phú Trung Nhà thuốc Phú Trung 0966 958 720
6 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Phú Hòa Đông 81 Tỉnh Lộ 15, ấp An Phú Mỹ Nhà thuốc Vinh Khánh 0918 911 668
7 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Phú Hòa Đông 201 Tỉnh lộ 15, tổ 66, ấp Chợ Nhà thuốc Thanh Vân 0938 027 227
8 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Phú Hòa Đông 95 Tỉnh lộ 15, ấp An Phú Mỹ Nhà thuốc Bình Hưng 0972 383 679
9 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Phú Hòa Đông 26 Cá Lăng, ấp Phú Lợi Nhà thuốc Nhật Minh 0815 007 964
10 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Phú Hòa Đông 14 Nguyễn Văn Khạ, ấp Phú An Nhà thuốc Khang Phúc 0907 079 486
11 Hồ Chí Minh Củ Chi Thị Trần Củ Chi 3 Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7 Nhà thuốc Dược Đức 0903 505 581
12 Hồ Chí Minh Củ Chi Thị Trần Củ Chi 5C Lê Vĩnh Huy, tổ 6, Khu phố 7 Nhà thuốc Tấn Phúc 0834 986 935
13 Hồ Chí Minh Củ Chi Thị Trần Củ Chi 33 Nguyễn Thị Lừa, khu phố 3 Nhà thuốc Minh Châu 10 0768 175 437
14 Hồ Chí Minh Củ Chi Thị Trần Củ Chi 6C Nguyễn Văn Khạ, Khu phố 1 Nhà thuốc Xuân Anh 0888 197 988
15 Hồ Chí Minh Củ Chi Thị Trần Củ Chi 22 Nguyễn Văn Khạ , Khu phố 1 Nhà thuốc Cát Tường 0346 493 437
16 Hồ Chí Minh Củ Chi Thị Trần Củ Chi 120 Nguyễn Văn Khạ ,tổ 5, Khu phố 7 Nhà thuốc Phương Vy 0975 739 595
17 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Tân Thạnh Đông 688 Tỉnh lộ 15 Nhà thuốc Minh Châu 3 0942 668 570
18 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Tân Thạnh Đông 472 Tỉnh lộ 15 Nhà thuốc Tân Thạnh Đông 0988 137 679
19 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Tân Thạnh Đông 385 Tỉnh lộ 15, ấp 8 Nhà thuốc Minh Châu 8 0942 668 570
20 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Tân Thạnh Đông 512 Tỉnh lộ 15, ấp 4 Nhà thuốc My Châu 6 0937 369 548
21 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Tân Phú Trung 191 Hồ Văn Tắng, tổ 8, ấp Cây Đa Nhà thuốc Nguyên Phương 0976 158 317
22 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Tân Phú Trung 117 Tỉnh lộ 2, ấp Đình Nhà thuốc Minh Châu B 0987 471 906
23 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Tân Phú Trung 56 tổ 1, ấp Chợ Nhà thuốc Thanh Thảo 028 3796 2974
24 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Tân Phú Trung 85C Quốc Lộ 22, ấp Trạm Bơm Nhà thuốc Long Châu 7 0909 942 266
25 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Tân Phú Trung 354 Quốc Lộ 22, ấp Đình Đại Lý Số 53 0767 513 593
26 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Tân Phú Trung 7 Đường 78, ấp Đình Nhà thuốc Nguyễn Thị Việt 0989 872 060
27 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Tân Phú Trung 89A Hương Lộ 2, ấp Đình Nhà thuốc Phú Cường 028 3796 5630
28 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Tân An Hội 72 Nguyễn Thị Tiệp, ấp Tây Nhà thuốc Hoa Phượng 0374 594 198
29 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Tân An Hội 224 Nguyễn Văn Hoài, tổ 6 Nhà thuốc Hiền Lương 3 0973 311 003
30 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Bình Mỹ 89 Tỉnh lộ 9 Nhà thuốc Minh Châu 5 0966 720 739
31 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Bình Mỹ 182 Bình Mỹ, tổ 6, ấp 7 Nhà thuốc Thiên Phúc 0906 646 633
32 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Tân Thông Hội 5-7 Nguyễn Văn Hoài, ấp Bàu Tre 2 Nhà thuốc Tân Phát 5 0908 707 151
33 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Tân Thông Hội 10 Lưu Bình Hương Nhà thuốc Tân Lập 0906 756 068
34 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Tân Thông Hội 101 A Lê Minh Nhựt, tổ 6A, ấp Chánh Nhà thuốc Viên Châu 5 0915 783 724
35 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Tân Thông Hội 92 Trần Tử Bình Nhà thuốc Minh Châu 0338 186 556
36 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Trung An 161 Trung An, Ấp Chợ Nhà thuốc Phước Bình 10 0768 175 437
37 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Trung An 40 Đường 458, ấp Thạnh An Nhà thuốc Lộc Phát 0983 990 414
38 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Tân Thạnh Tây 40 Tỉnh lộ 8, ấp 1 Nhà thuốc Tố Nga (ĐL số 39 cũ) 028 3795 0599
39 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Tân Thạnh Tây 100 Tỉnh Lộ 8, Tổ 3, ấp 1 Nhà thuốc Nam Trung 0903 179 298
40 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Hòa Phú tổ 2, ấp 2, Tỉnh Lộ 8 Nhà thuốc Tùng Khanh 0978 220 998
41 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Hòa Phú 261 Bến Than, ấp 1 Nhà thuốc Phước An 8 0383 788 138
42 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Phước VĨnh An 276 Tỉnh lộ 2, ấp 3 Nhà thuốc Vĩnh An 0372 658 612
43 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Phước VĨnh An 292 Tỉnh lộ 2, ấp 2 Nhà thuốc Quỳnh Anh 0971 349 540
44 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã An Nhơn Tây 1312 A Tỉnh lộ 7 Nhà thuốc Ngọc Nhiên 0979 728 696
45 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Phước Thạnh 796 Tỉnh lộ 7, ấp Phước Hưng Nhà thuốc Lệ Xuân 0362 550 569
46 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Phước Thạnh 917 Tỉnh lộ 7, ấp Bàu Điều Thượng Nhà thuốc An Phúc 0968 244 437
47 Hồ Chí Minh Củ Chi Xã Phước Thạnh 832A Quốc lộ 22, ấp Phước Hưng Nhà thuốc Phước Thạnh 0989 891 697
Hotline: 085 7413388